Pakutavad teenused

  • Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine ja tegevuskava ohtude vähendamiseks
  • Töötajate konfidentsiaalne nõustamine vt jaotist “Võõras sõber”
  • Ametijuhendite koostamine vastavalt ettevõtte iseloomule
  • Ohutusjuhendite koostamine vastavalt ametile, seadmele või tööoperatsioonile
  • Töökeskkonna kaardistamine, olemasolevate kaitse- ja ohutusvahendite kirjeldamine
  • Abi riskianalüüsi ja tegevuskava koostamisel ametikohtade, seadmete või tööoperatsioonide lõikes
  • Üldine töökeskkonnaalane nõustamine