Pakutavad teenused

  • Psühhosotsiaalsete ohutegurite hindamine ja tegevuskava ohtude vähendamiseks
  • Ametijuhendite koostamine vastavalt ettevõtte iseloomule
  • Ohutusjuhendite koostamine vastavalt ametile või tööoperatsioonile
  • Töökeskkonna kaardistamine, olemasolevate kaitse- ja ohutusvahendite kirjeldamine
  • Abi riskianalüüsi ja tegevuskava koostamisel ametikohtade või tööoperatsioonide lõikes
  • Töökeskkonnaalane nõustamine
  • Reklaam- ja tutvustavate tekstide ning kasutusjuhendite koostamine
  • Konsultatsiooni- ja abiteenused logistika ja asjaajamise korraldamisel