[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default”][vc_column_text css=”.vc_custom_1517084890173{margin-top: 30px !important;margin-bottom: 20px !important;}”]

Võõras Sõber

Kui sattusid siia lehele eraisikuna, siis loe lähemalt Võõras Sõber teenusest eraisikutele siit:  https://agprojekt.simplybook.it/

[/vc_column_text][vc_column_text]Alates jaanuarist 2019 on iga ettevõtja (olenemata ettevõtte suurusest) kohustustatud täiendama töökeskkonnaalast riskianalüüsi psühhosotsiaalsete riskide analüüsiga ning kui need ohud on kaardistatud siis koostama tegevuskava psühhosotsiaalsete ohtude ennetamiseks ja vähendamiseks. On oluline endale teadvustada, et meie vaimne tervis vajab samamoodi kaitset nagu füüsiline tervis. Nii nagu kiiver ja kindad kaitsevad töötajat füüsiliste vigastuste eest, nii tuleb ettevõttel leida vahendid ka vaimse tervise kaitseks. Põhilisteks psühhosotsiaalsete ohtude ennetamise ja vähendamise vahenditeks on järgmised tegevused:

 • Töö ümberkorraldamine selliselt, et vähendada füüsilist ja psühholoogilist pingutust ja survet töötajale tööülesannete täitmisel
 • Töötajate konfidentsiaalne nõustamine
 • Konflikti lahendamise protseduuri väljatöötamine
 • Ületundide vähendamine ja ebaregulaarse töögraafiku korrastamine

Läbiviidud uuringud tõestavad, et enamasti ilmnevad tööga seotud psühhosotsiaalsed ohud olukordades kus tööülesannete keerukus ning iseloom ja töötaja oskused ning strateegiad nendega toimetulekuks ebaõnnestuvad. Põhjuseid selleks võib olla mitmeid, nagu kiire töötempo, halvasti korraldatud kommunikatsioon, üle- või alakvalifitseeritud töötajad, pinged ja vägivald töökeskkonnas või kodus, vale karjääri valik või töö ja eraelu tasakaalu puudumine.

Võõras Sõber on Ajujaht 2019 poolt TOP10 hulka valitud ainulaadne tööstressi ja läbipõlemist ennetav nõustamisformaat, mis näeb ette kuni kolmetunnise konfidentsiaalse nõustamissessiooni töötajale tööandja kulul vastavalt vajadusele. Oleme välja töötanud kodeeritud kaardisüsteemi, mis võimaldab töötajal jääda anonüümseks (ehk tööandjani ei jõua info, kes tema töötajatest teenust kasutas) kuid tööandjal tasuda siiski ainult reaalselt toimunud sessioonide eest. Tööandja saab perioodilist isikustamata tagasisidet ettevõtte töötajate poolt nimetatud põhiliste stressorite ja psühhosotsiaalsete ohutegurite kohta, et töökeskkonda pidevalt parendada.

Nõustamine pakub töötajale tuge keeruliste olukordadega toimetulekuks, erapooletut tagasisidet ning konfidentsiaalset ja usalduslikku õhkkonda eneseanalüüsiks.

Lepinguline klient tasub esmalt ainult 10% teenuse hinnast ning põhiosas nõustamise eest tasumine toimub vastavalt teenuse reaalsele kasutamisele töötajate poolt. Tööandja saab ise reguleerida, millises üldmahus ta nõustamist oma töötajatele mingis ajaperioodis võimaldab. Lepingulisele kliendile tagame nõustamisele pääsemise 10 tööpäeva jooksul!

Olenevalt lepingu mahust ja tingimustest on ühe kolmetunnise nõustamissessiooni hinnaks 2023. aastal 95 – 130 EUR* / sessioon, 1.5h nõustamissessiooni hind jääb vahemikku 60 – 85 EUR* / sessioon.
Statistika ja uuringud näitavad, et ca 25% inimestest on mingil ajahetkel kimpus vaimse tervise probleemidega ning vajaksid täiendavat abi, et selliseid olukordi ennetada või nendega toime tulla. Meie kogemus näitab, et tänu tööandja toetusele kasutab nõustamisele tulemise võimalust ca 10% ettevõtte töötajatest. On oluline teada, et ennetav nõustamine võib aidata vähendata haiguspäevade arvu kuni 50%!
*Hinnale lisandub käibemaks!

Meie kabinetis ootavad Sind alati kohv, tee, vesi, küpsised ja nõustaja, kes Sind päriselt kuulab!

Aja Võõras Sõber nõustaja juurde saavad broneerida nii äri- kui erakliendid siin:  https://agprojekt.simplybook.it/[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Lisaks pakume organisatsioonipsühholoogia alast nõustamist ning koolitusi, kuidas ennetada stressi ja läbipõlemist, kuidas aidata suurendada ettevõtte positiivset kuvandit ja töö tulemuslikkust. Küsi pakkumist!

Lähemalt töö- ja organisatsioonipsühholoogi tööst ja koostööst organisatsioonidega:

Tööpsühholoogid keskenduvad inimeste töökäitumisele, et suurendada nende tootlikkust, rahulolu tööga ja organisatsiooni üldist efektiivsust.

Tööpsühholoog rakendab psühholoogilisi teadmisi, teooriat ja praktikat töökoha organisatsioonilistes küsimustes, nagu kultuur ja muutused nii üksikisiku kui ka meeskonna tasandil. Tööpsühholoogia valdkond kattub paljude teiste valdkondadega, sealhulgas ergonoomika, personalijuhtimine ja ajajuhtimine. Koostöö on tavaline juhtkonna, personalitöötajate ning koolitus- ja arendusjuhtide, karjäärinõustajate ja juhtimiskonsultantide, äritreenerite, ergonoomide ja psühholoogide, ametiühingute esindajate ning töötajatega nii meeskondades kui ka individuaalselt.

Tööpsühholoogi põhilised töövaldkonnad on:

 • töötajate nõustamine ja isiklik areng
 • töökeskkonna kujundamine
 • organisatsiooni areng ja muutused
 • tulemuslikkuse hindamine ja karjäärinõustamine
 • personali valik ja hindamine
 • erinevad koolitused
 • töötajate omavahelised suhted
 • motivatsioon

Koostöös organisatsiooniga saab tööpsühholoog aidata:

• töötada välja, rakendada või hinnata töötajate valikumenetlusi, sealhulgas psühhomeetrilisi teste ja struktureeritud intervjuusid;
• arendada talentide haldamise protsesse ja süsteeme, et organisatsioonid saaksid tuvastada ja arendada oma suure potentsiaaliga töötajaid;
• pakkuda töötajatele juhendamist ja nõustamist, et aidata neil oma karjääri planeerida ja juhtida;
• disainida tulemuslikkuse hindamise süsteeme, mis võimaldavad organisatsioonil mõõta, juhtida ja premeerida oma töötajate tulemusi;
• töötada ükshaaval üksikisikutega, et aidata neil oma organisatsiooniliste eesmärkide saavutamisel edukamaks ja tulemuslikumaks saada, suurendades samal ajal ka nende isiklikku heaolu;
• analüüsida töötajate koolitusvajadusi, teha kindlaks oskuste puudujäägid ja teha kindlaks, kuidas seda lünka kulutõhusalt lahendada;
• kavandada, arendada ja korraldada koolitus- ja arendusprogramme;
• vahendada olukordi, kus töötajate ja juhtkonna vahel on konflikt või töövaidlus;
• kavandada, arendada ja rakendada algatusi, mille eesmärk on aidata töötajatel edukalt toime tulla oma töökohal toimuvate muutustega, nagu ümberkorraldamine, koondamine või uued äriprotsessid.