Võõras Sõber

Kui sattusid siia lehele eraisikuna, siis loe lähemalt Võõras Sõber teenuse kohta siit:  https://agprojekt.simplybook.it/

Alates jaanuarist 2019 on iga ettevõtja (olenemata ettevõtte suurusest) kohustustatud täiendama töökeskkonnaalast riskianalüüsi psühhosotsiaalsete riskide analüüsiga ning kui need ohud on kaardistatud siis koostama tegevuskava psühhosotsiaalsete ohtude ennetamiseks ja vähendamiseks. On oluline endale teadvustada, et meie vaimne tervis vajab samamoodi kaitset nagu füüsiline tervis. Nii nagu kiiver ja kindad kaitsevad töötajat füüsiliste vigastuste eest, nii tuleb ettevõttel leida vahendid ka vaimse tervise kaitseks. Põhilisteks psühhosotsiaalsete ohtude ennetamise ja vähendamise vahenditeks on järgmised tegevused:

  • Töö ümberkorraldamine selliselt, et vähendada füüsilist ja psühholoogilist pingutust ja survet töötajale tööülesannete täitmisel
  • Töötajate konfidentsiaalne nõustamine
  • Konflikti lahendamise protseduuri väljatöötamine
  • Ületundide vähendamine ja ebaregulaarse töögraafiku korrastamine

Läbiviidud uuringud tõestavad, et enamasti ilmnevad tööga seotud psühhosotsiaalsed ohud olukordades kus tööülesannete keerukus ning iseloom ja töötaja oskused ning strateegiad nendega toimetulekuks ebaõnnestuvad. Põhjuseid selleks võib olla mitmeid, nagu kiire töötempo, halvasti korraldatud kommunikatsioon, üle- või alakvalifitseeritud töötajad, pinged ja vägivald töökeskkonnas või kodus, vale karjääri valik või töö ja eraelu tasakaalu puudumine.

Võõras Sõber on Ajujaht 2019 poolt TOP10 hulka valitud ainulaadne tööstressi ja läbipõlemist ennetav nõustamisformaat, mis näeb ette kuni kolmetunnise konfidentsiaalse nõustamissessiooni töötajale tööandja kulul vastavalt vajadusele. Oleme välja töötanud kodeeritud kaardisüsteemi, mis võimaldab töötajal jääda anonüümseks (ehk tööandjani ei jõua info, kes tema töötajatest teenust kasutas) kuid tööandjal tasuda siiski ainult reaalselt toimunud sessioonide eest. Tööandja saab perioodilist isikustamata tagasisidet ettevõtte töötajate poolt nimetatud põhiliste stressorite ja psühhosotsiaalsete ohutegurite kohta, et töökeskkonda pidevalt parendada.

Nõustamine pakub töötajale tuge keeruliste olukordadega toimetulekuks, erapooletut tagasisidet ning konfidentsiaalset ja usalduslikku õhkkonda eneseanalüüsiks.

Lepinguline klient tasub esmalt ainult 10% teenuse hinnast ning põhiosas nõustamise eest tasumine toimub vastavalt teenuse reaalsele kasutamisele töötajate poolt. Tööandja saab ise reguleerida, millises üldmahus ta nõustamist oma töötajatele mingis ajaperioodis võimaldab. Lepingulisele kliendile tagame nõustamisele pääsemise 5 tööpäeva jooksul!

Olenevalt lepingu mahust ja tingimustest on ühe kolmetunnise nõustamissessiooni hinnaks 2021. aastal 75 – 99  EUR* / sessioon, 1.5h nõustamissessiooni hind jääb vahemikku 50-65 EUR* / sessioon.
Statistika ja uuringud näitavad, et ca 25% inimestest on mingil ajahetkel kimpus vaimse tervise probleemidega ning vajaksid täiendavat abi, et selliseid olukordi ennetada või nendega toime tulla. Meie kogemus näitab, et tänu tööandja toetusele kasutab nõustamisele tulemise võimalust ca 10% ettevõtte töötajatest. On oluline teada, et ennetav nõustamine võib aidata vähendata haiguspäevade arvu kuni 50%!
*Hinnale lisandub käibemaks!

Lisaks pakume organisatsioonipsühholoogia alast nõustamist ning koolitusi, kuidas ennetada stressi ja läbipõlemist, kuidas aidata suurendada ettevõtte positiivset kuvandit ja töö tulemuslikkust. Küsi pakkumist!

Kui soovid tulla nõustamisele eraisikuna siis broneeri aeg siin:  https://agprojekt.simplybook.it/