Ettevõttest

Oleme alates 2012 aastast tegelenud töökeskkonna riskianalüüsi ja tegevuskava ning ohutusjuhendite ja teiste töökeskkonna-alaste dokumentide koostamisega. Alates 2018 aasta kevadest pakume täiendavalt tööpsühholoogi teenust. Tööpsühholoog teeb töötaja ja ettevõttega koostööd eesmärgiga aidata kaasa töötajate tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, et ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada nii töötaja vaimset kui füüsilist tervist ja töövõimet.

A-G Projekt OÜ on registreeritud töötervishoiuteenuse pakkujana majandustegevuse registris (STV000044).

Tehtud tööd

  • Ohutusjuhendid
  • Konsultatsioon
  • Asjaajamine

Sinu ”tark mees taskus”

Meie klientideks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kellel on pakutavaid teenuseid vaja vaid ühekordselt või kellel puudub ressurss või vajalik oskusteave kollektiivisiseselt teatud tööoperatsioonide teostamiseks.

Kliendid ja koostööpartnerid