Ettevõttest

A-G Projekt OÜ on alates 2012. aastast aidanud erinevates ettevõtetes luua ja säilitada turvalist töökeskkonda. Muutunud tööolude ja tehnoloogiate valguses on oluline endale teadvustada, et ammu juba ei piisa ainult füüsilise tervise kaitsmisest ning nii nagu kiiver ja kindad kaitsevad töötajat füüsiliste vigastuste eest, nii tuleb ettevõttel konkurentsis püsimiseks leida vahendid ka vaimse tervise kaitseks. Alates 2018 aasta kevadest pakume täiendavalt tööpsühholoogi teenust. Tööpsühholoog teeb töötaja ja ettevõttega koostööd eesmärgiga aidata kaasa töötajate tervisele ohutu töökeskkonna loomisele, et ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada ja edendada nii töötaja vaimset kui füüsilist tervist ja töövõimet.

A-G Projekt OÜ on registreeritud töötervishoiuteenuse pakkujana majandustegevuse registris (STV000044).

Tehtud tööd

  • Ohutusjuhendid
  • Konsultatsioon
  • Asjaajamine

Sinu ”tark mees taskus”

Meie klientideks on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kellel on pakutavaid teenuseid vaja vaid ühekordselt või kellel puudub ressurss või vajalik oskusteave kollektiivisiseselt teatud tööoperatsioonide teostamiseks.

Kliendid ja koostööpartnerid