Miks peaks tööandja mõtlema töötaja vaimse tervise kaitsmisele ning milliseid vaimse tervise riske tuleks töökeskkonnas tähele panna?

Alates jaanuarist 2019 on iga ettevõtja, olenemata ettevõtte suurusest, kohustustatud üle vaatama ja vajadusel täiendama töökeskkonnaalast riskianalüüsi psühhosotsiaalsete riskide analüüsiga ning kui need ohud on kaardistatud, siis koostama tegevuskava psühhosotsiaalsete ohtude ennetamiseks ja vähendamiseks. Ehk, nii nagu kiiver ja kindad on töötajale antud kaitseks füüsiliste vigastuste eest, nii tuleb ettevõttel leida vahendid ka vaimse tervise …

Miks peaks tööandja mõtlema töötaja vaimse tervise kaitsmisele ning milliseid vaimse tervise riske tuleks töökeskkonnas tähele panna? Read More »